Čarovná zahrada

Čarovná zahrada 迷園
Li Ang 李昂

česky
295 stran
IFP Publishing

Kniha Čarovná zahrada byla na Taiwanu poprvé publikována v roce 1991. Příběh je konstruován kolem postavy Ču Ing-hong ze slavného lúkangského, byť fiktivního, rodu Ču a dotýká se historických událostí zahrnujících První čínsko-japonskou válku (1894–1895), japonské koloniální období, poválečnou diktaturu Kuomintangu až po modernizovanou společnost let osmdesátých vybudovanou na principech tržního hospodářství.

300 

3 in stock

Catalog number: K03 Category: Tag:

Description

Autorka

Ve spolupráci s Národním muzeem Tchajwanské literatury vychází mezinárodně úspěšná kniha tchajwanské spisovatelky Li Ang (nar. 1952), jedné z nejuznávanějších současných tchajwanských spisovatelek a nejpřekládanější tchajwanské autorky vůbec. Její tvorba se vyznačuje silným kritickým tónem a kontroverzními náměty, které zahrnují ženskou sexualitu a subjektivitu, genderovou problematiku a její širší propojení se společenským životem současného Tchaj-wanu.

O knize

Kniha Čarovná zahrada byla na Tchajwanu poprvé publikována v roce 1991. Příběh je konstruován kolem postavy Ču Jing-chung ze slavného lukangského, byť fiktivního, rodu Ču a dotýká se historických událostí zahrnujících První čínsko-japonskou válku (1894–1895), japonské koloniální období, poválečnou diktaturu Kuomintangu až po modernizovanou společnost let osmdesátých vybudovanou na principech tržního hospodářství. Tematicky i strukturně se v knize prolínají milostný příběh hlavní hrdinky Ču Jing-chung s realitním magnátem Lin Si-kengem (i její snaha o sebepoznání) a rodinná historie lukangského rodu Ču, jejíž pomocí autorka rozšiřuje dějinné paměti národa o dříve tabuizované historické události a pokouší se tak vystavět tchajwanskou národní alegorii.

Pod pláštíkem milostného románu se tedy ve skutečnosti skrývá dílo, ve kterém Li Ang jednak vědomě rekonstruuje tchajwanskou historii, jednak se snaží o román s čistě tchajwanskou tematikou. Když otec hlavní hrdinky, který v románu symbolizuje upadající tchajwanskou elitu, jež byla dlouhodobě vystavena politickému útlaku, záměrně ve své zahradě, kde je dlouhodobě „vězněn“ pod dozorem kuomintangských vojáků, nahrazuje původem čínské rostliny tchajwanskými stromy a keři, a především když své dceři, již oslovuje japonským jménem Ajako, klade na srdce, „Ajako, zapamatuj si, že Tchaj-wan není kopií ani napodobeninou žádného jiného místa na světě, Tchaj-wan je prostě Tchaj-wan, krásný ostrov“, či když na samotném konci románu, kdy hlavní hrdinka Ču Jing-chung za pomoci peněz svého manžela rodinnou zahradu znovu koupí, zrekonstruuje a daruje veřejné nadaci proto, aby „zahrada patřila Tchaj-wanu, dvaceti milionům tchajwanských obyvatel, a ne nějaké vládě, která utiskuje lid“ – ze všech těchto scén jasně zaznívá autorčino vědomé ztotožnění se s Tchaj-wanem a jeho kulturním dědictvím.

Román Čarovná zahrada je tak nejen zajímavou a čtivou prózou, ale jeho prostřednictvím se český čtenář může zároveň seznámit s kulturou a historií Tchaj-wanu a dozvědět se něco více o zemi, jejíž novodobé dějiny se v mnoha aspektech příliš neliší od těch našich.

Ukázka

Ču Jing-chung se jako osobní asistentka generálního ředitele ve strýcově firmě čas od času společenských večírků s klienty zúčastňovala. Její strýc, který měl v obchodních kruzích dobré jméno, byl odjakživa zastáncem následující taktiky: přítomnost jedné či dvou žen (nesmějí to být prostituky) dokáže občas muže přimět, aby se během obchodního jednání chovali více jako džentlmani, a zároveň eliminovali i velkou část rozporů.
„Samozřejmě! Rodina Ču z Lu-kangu.“ řekl Lin Si- keng, načež připojil jméno jedné velmi vlivné osoby ve finančních kruzích. „Myslím, že je to…starší bratr vašeho otce. Známe se velmi dobře.“
Ču Jing-chung se neubránila údivu. Bylo zřejmé, že Lin Si-keng byl vskutku dobře obeznámem s její rodinou, nehledě na to, že onoho vlivného strýce z finančních kruhů, o kterém se zmínil, vídala sama jen málokdy.
Nedala však na sobě nic znát, jen se pousmála a nenuceně se posadila.
Překvapilo ji, jak je Lin Si-keng mladý a přitažlivý. Když pozdvihl hlavu, aby se rozhlédl kolem, působil sebevědomě až arogantně, a díky své postavě byl nepřehlédnutelný.
„Jste mladší než jsem si myslela,“ řekla mu. Shovívavě, ale spokojeně se pousmál, jeho půvabné tenké rty vypovídaly o jeho sebevědomí. Určitě už slyšel nespočet podobných komplimentů.

Detailed information

Dimensions 17.8 × 13 × 2.3 cm
Počet stran

295

Nakladatelství

IFP Publishing

Rok vydání

Originál (1991), v češtině (2013)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Čarovná zahrada”

Your email address will not be published.